leafjoy™ H2O™ Alocasia Bambino
Sale
leafjoy™ H2O™ Alocasia Bambino

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ H2O™ Philodendron Rojo Congo
Sold Out Sale
leafjoy™ H2O™ Philodendron Rojo Congo

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ H2O™ Syngonium Pixie (Podophyllum)
Sale
leafjoy™ H2O™ Syngonium Pixie (Podophyllum)

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ H2O™ Clusia Princess (Rosea)
Sale
leafjoy™ H2O™ Clusia Princess (Rosea)

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ H2O™ Epipremnum Marble Queen
Sale
leafjoy™ H2O™ Epipremnum Marble Queen

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ H2O™ Burle-Marxii (Ctenanthe)
Sale
leafjoy™ H2O™ Burle-Marxii (Ctenanthe)

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ Cling-On™ Ficus Benjamina Danielle

Proven Winners Direct

From$39.20

leafjoy™ Chroma™ Ficus Robusta (Elastica)
Sold Out
leafjoy™ Chroma™ Ficus Robusta (Elastica)

Proven Winners Direct

From$46.99

leafjoy™ H2O™ Philodendron Apple
Sale
leafjoy™ H2O™ Philodendron Apple

Proven Winners Direct

$33.83 $37.59

leafjoy™ Chroma™ Ficus Melany (Elastica)

Proven Winners Direct

From$39.20

leafjoy™ Tattoo™ Clusia Princess (Rosea)

Proven Winners Direct

From$39.20